OKRs versus KPIs in software development

Waarom staan Objectives en Key Results opnieuw in de belangstelling?

Objectives en Key Results (OKRs) hebben af en aan in de belangstelling gestaan de laatste 20 jaar, met een nieuwe opleving de laatste paar jaar. De historie staat beknopt beschreven op Wikipedia.

Wat zijn Objectives en Key Results?

Als we het hebben over manieren om resultaten te meten en inzichtelijk te maken dan zijn Key Performance Indicators (KPIs) de meest bekende. Iedereen heeft wel eens in de één of andere vorm gewerkt met KPIs. Bijvoorbeeld een getal voor klanttevredenheid of groei in omzet. Met OKRs kan dit ook, alleen is de toepassing net iets anders.

Wat zijn dan OKRs in vergelijking met KPIs?

Beide zijn geschikt om een setje stuurgetallen (of mooier in het engels: metrics) bij te houden over verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Maar hoe zijn deze notities dan verschillend? Dit verschil is goed te illustreren aan de hand van een voorbeeld:

Een voorbeeld van Objectives en Key Results

Stel een leasebedrijf heeft voor het monitoren van bedrijfsdoelen een setje KPIs, denk aan aantallen auto, klanttevredenheid en omzet.

Het bedrijf heeft strategisch/tactisch een visie ontwikkeld om beter in te spelen op de klantbehoefte. In de operationele uitvoer hiervan is een programma vormgegeven en  intern- en klantonderzoek uitgevoerd. Stel dat daaruit is gekomen dat aanschaf en levertijd heel belangrijke drivers zijn voor een klant. Dan is het goed voor te stellen dat er een aantal setjes aan Objectives uitkomen, bijvoorbeeld ‘Verbeteren Concurrentiepositie bij aanschaf’, ‘Verbeteren after sales’ etc.

Laten we even ingaan op de Objective ‘Verbeteren Concurrentiepositie bij aanschaf’, deze heeft dan bijvoorbeeld de volgende Key Results:
Key result 1: Altijd bij de top 3 aan goedkoopste aanbieders behoren.
Key result 2: Een levertijd die niet meer dan één dag langer is dan de top 3.

Of een variatie daarop:
Key result 1: tenminste in x% van de gevallen in segment x bij de top 3 van goedkoopste aanbieders behoren.
Key result 2: tenminste in x% van de gevallen een levertijd bieden die gelijk of niet meer dan één dag langer is dan de top 3.

Het is zo goed te zien hoe OKRs een handig model is om de waarde van de uitkomst van Sprints in software development weer te geven. Zeker bij optimalisaties en doorontwikkeling kun je dan de voortgang goed kwantificeren.

Hierbij een voorbeeld van een value based outcome metric uit 2018 die al sterk lijkt op een OKR:

Kortom: Door zowel OKR’s als KPI’s te gebruiken, hebben organisaties modellen  voor het stellen van doelen, het volgen van prestatie indicatoren. OKR’s zorgen daarbij meer voor ambitieuze doelen en strategische focus als continuous improvement, terwijl KPI’s ingaan op de belangrijkste statistieken die bijdragen aan algeheel succes.

Let hierbij wel op het volgende: Je kan niet altijd met een OKR notatie  beslissingen sturen, bijvoorbeeld als er sprake is van een strategisch besluit een bepaalde nieuwe toepassing te ontwikkelen en een periode in te calculeren voor markt validatie.

Comments are closed.
Stel uw vraag direct via WhatsApp