Agile Software Development

Agile Software Development

Met Agile software development kun je op een betrokken manier samen waardevolle oplossingen realiseren voor je gebruikers.

De opzet van een software ontwikkel aanpak met Agile Scrum bestaat minimaal uit de volgende onderdelen.

Bepalen van jouw productstrategie

Elk product beeft een strategie nodig, omdat het belangrijk is een leidraad, een goed verhaal, uitleg en data te hebben over gezamenlijke doelen. Het helpt alle betrokkenen een helder beeld te geven. Daarbij draait het vooral om de combinatie van context en nut. Voor wie bouwen we dit? En waarom is dit waardevol?

Het creëren van een product roadmap

De roadmap geeft inzicht in de opbouw en prioritering van producteigenschappen en functies. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste marktvalidaties? Uit de roadmap is de toekomstige staat van het product af te lezen. Een roadmap kan zeer uitgebreid zijn en bevat bijvoorbeeld een indeling in functionele groepen, scope, complexiteit, mate van onzekerheid en afhankelijkheden.

Het concretiseren in een backlog

Een complete backlog geeft adequaat inzicht in de vorm van benodigde details en inschattingen waardoor er een compleet beeld ontstaat van de te realiseren software. Hierbij zijn de eerstvolgende items het meest concreet, en items die verder in de toekomst liggen abstracter of conceptueel.

Het samenstellen van het ideale team

Een team bestaat uit alle relevante multi-disciplinaire expertise die nodig is om een product te realiseren, hierdoor zijn er zo weinig mogelijk afhankelijkheden. Naast lokale, nearshore of offshore programmeurs zijn dit bijvoorbeeld domein inhoudelijke gebruikers. Een team geven we zodanig vorm dat het autonoom en zelfsturend kan werken.

Het iteratief realiseren van de oplossing

Het realiseren van de oplossing gaat middels een iteratief Agile Scrum proces. Op deze manier levert het team elke Sprint waardevolle software op welke direct beoordeeld kan worden door gebruikers en feedback geeft voor volgende iteraties.

Jouw digitale uitdaging doornemen?​

Stuur mij persoonlijk een bericht, plan een afspraak in mijn agenda
of bel 0332003122

Joost van der VeenOprichter/Eigenaar

Lees ook onze relevante blogposts

OKRs versus KPIs in software development

Beide zijn handige tools voor gebruik in software development … Read More

Featured Post

Collaboration tooling: Miro en Mentimeter

Beide zijn handige tools voor gebruik in software development … Read More

Featured Post

Bestaande organisatiestructuur en bedrijfscultuur bij softwareontwikkeling

Zijn belanghebbenden wel goed aangehaakt bij softwareontwikkeling? … Read More

Featured Post

Wat een Product Owner of development manager voor startups en scale-ups kan betekenen

Een allesbepalende rol. … Read More

Featured Post

Scrum Retrospective met digitale Team Radar

Iets nieuws nodig voor je Scrum retrospectieve? … Read More

Featured Post

Discovery Sprint en Design Sprint

Een design spint of discovery sprint helpt je ideeën te toetsen tegen lage kosten. … Read More

Featured Post

Wat doet een Product owner

Artikel over de rol van Product Owner (PO) in Scrum. De PO zet bedrijfsmiddelen om in waarde voor de organisatie. … Read More

Featured Post
Stel uw vraag direct via WhatsApp