Scrum Retrospective met digitale Team Radar

Deze blog van van 8 minuten gaat over een Scrum Retrospective met behulp van een digitale Team Radar en Team Quiz. Nuttig voor zowel teams op locatie als gedistribueerde teams.

Als Scrum Master heb ik, geïnspireerd door de blog van Christiaan Verwijs over de Team Radar, een ‘analoge’ teamradar gedaan. Al snel besloot ik om een digitale versie te maken.

Ik had daar een aantal redenen voor:

  • Offsite teamleden kunnen makkelijk aanhaken
  • Sneller en minder storingsgevoelig
  • Meer quality time om over feitelijke belemmeringen te praten
  • Een digitale versie bevordert samenwerking en betrokkenheid
  • Makkelijker om gegevens en inzichten (data) op een gestructureerde manier verzamelen


De setup die ik heb gekozen is heel eenvoudig. Ik gebruik voornamelijk Google-docs (onnodig te vermelden dat er genoeg andere tools zijn die dit ook kunnen) en een Keynote slide deck op mijn MacBook (ook hier kan je uiteraard wat anders voor gebruiken).


Dit zijn de stappen die ik heb genomen:

1. Maak een formulier in Google docs aan

Dit is eenvoudig, gebruik de formulierbouwer om de vragen (dit zijn later de radarassen) te maken en gebruik een beoordeling van 1-10.

De insteek van de vragen kan zijn: beoordeel de vragen op basis van hoe je dit hebt ervaren op een schaal van 1-10

Voorbeelden van vragen kunnen zijn:

  • Autonoom kunnen werken in de sprint
  • Vertrouwen en respect
  • De mate waarin het team samenwerkt
  • De concreetheid van items

scrum retrospective team radar

2. Maak een Radar type diagram aan

Maak in de Spreadsheet waar de antwoorden worden opgeslagen een Diagram van het type Radar aan. Je kiest daar het bereik waar de antwoorden komen (dit is hu nog leeg).

3. Maak een QR-code om te delen

Voeg op je slides van de Retrospective introductie een dia toe met een QR-code en deel een link (voor het geval de QR-code niet werkt). Deelnemers scannen dan met hun mobiel de code van het scherm en beginnen het formulier in te vullen.

4. Deelnemers vullen de Radar in

Open hierbij de Google Spreadsheet waar de antwoorden binnendruppelen en de Radar in realtime wordt aangemaakt. Deze deel je nog niet.

5. Deel en bespreek de Radar kort

Nadat de deelnemers klaar zijn, plakt je de afbeelding van de radar op een slide (de reden is dat er gemakkelijk aanvullende opmerkingen en aantekeningen kunnen worden gemaakt) en bespreek de resultaten kort.


6. Vraag de deelnemers om specifieke items in te brengen

Vraag de deelnemers na het doorlopen van de Radar om hun specifieke items -meestal belemmeringen- in te brengen met een ander formulier en QR-code.
Dit is bewust een aparte stap omdat deelnemers zo eerst de globale feedback hebben gezien en kunnen afwegen welk specifieke item ze in willen brengen.

Kopieer en plak vervolgens de items uit het resultaat spreadsheet naar de gele notities op de slide.

7. Stem met punten en bespreek de belangrijkste items

Op dit punt is de Retrospective meestal halverwege. Tijd om wat dieper in te gaan op enkele punten. Vraag de deelnemers op welk item ze willen stemmen en plaats de groene stippen. Bespreek vervolgens uitgebreid de meest gestemde items en creëer vervolgacties om concreet op te nemen in de volgende Sprint.

 

Comments are closed.
Stel uw vraag direct via WhatsApp