Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website adres is: https://digitalvaluecreators.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van een formulier waarin u uw gegevens invult en op versturen klikt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw vraag of opmerking of om informatie te verstrekken over onze diensten.

 Wanneer er een overeenkomst ontstaat met u hebben wij uw gegevens nodig om administratieve taken uit te kunnen voeren zoals facturering of zaken die vereist zijn door de Nederlandse Belastingdienst of conform de belastingwet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens zolang u klant bent van deze organisatie en deze nodig zijn voor het uitvoeren van onze  dienstverlening. Gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om te kunnen factureren en contact met u te kunnen opnemen in geval van vragen

. Na het beëindigen van uw overeenkomst worden gegevens bewaard zolang dit nodig is inzake de Nederlandse Belastingdienst en belastingwet.

Recht om vergeten te worden

U heeft vanuit de Wet AVG het recht om ‘vergeten te worden’. U kunt ons verzoeken gegevens van u volledig te verwijderen. Gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven inzake de Belastingwet kunnen wij wettelijk gezien niet verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend noodzakelijke informatie aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onze cookie policy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle persoonsgegevens staan op beveiligde serversen/ of cloud dienstverleners en computers waarvan de toegang is beveiligd middels een wachtwoord en waarvan het opslagmedium is encrypted.

SSL beveiliging

Alle communicatie tussen uw browser en de webserver is beveiligd middels een SSL certificaat.

Ingesloten ‘embedded’ inhoud van andere sites

Op deze website wordt informatie ingesloten van andere websites, bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze ingesloten inhoud gedraagt zich hetzelfde alsof u als bezoeker de desbetreffende website bezoekt. 

Deze andere website kan gegevens over uw verzamelen en cookies gebruiken. Ook kan het gebruik van de ingesloten inhoud worden geregistreerd als u bent ingelogd op die desbetreffende andere website. Dit is conform de voorwaarden die u eerder bij deze andere website heeft geaccepteerd.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Op het moment er een datalek is waargenomen zal de eigenaar van de website een melding doen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Stel uw vraag direct via WhatsApp