screenshots en code bij thuisbatterij video

Code behorende bij video thuisbatterij

Dashboard

 

Opmerking: de enige reden om de price er tweemaal in te zetten is omdat door een bug de eerste price niet op een mobiel zichtbaar is.
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 24h
header:
 title: Energy prices and diff
 show: true
span:
 start: day
now:
 show: true
 label: Now
yaxis:
 - id: first
  decimals: 2
 - id: second
  decimals: 2
series:
 - entity: sensor.average_electricity_price_today
  yaxis_id: first
  name: Price
  stroke_width: 3
  float_precision: 2
  opacity: 1
  color: yellow
  show:
   header_color_threshold: true
  data_generator: |
   return entity.attributes.prices.map((entry) => { 
   return [new Date(entry.time), entry.price];
   });
 - entity: sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_100_0
  data_generator: |
   return entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
    return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]];
   });
  yaxis_id: first
  type: area
  name: Price
  float_precision: 1
  opacity: 0.5
  stroke_width: 2
 - entity: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min
  yaxis_id: second
  name: Diff
  show:
   header_color_threshold: true
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
}

Automations

als voorbeeld, worden aangemaakt via userinterface

- id: '1679660134211'
 alias: Nordpool Diff Battery A 0.4-1.0
 description: ''
 trigger:
 - platform: time_pattern
  seconds: '34'
 condition:
 - condition: numeric_state
  entity_id: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min
  above: 0.4
  below: 1
 action:
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: '1'
   topic: Sofar/set/charge
   payload: '600'
 mode: single
- id: '1679660225527'
 alias: Nordpool Diff Battery C -0.2 - 0.2
 description: ''
 trigger:
 - platform: time_pattern
  seconds: '38'
 condition:
 - condition: numeric_state
  entity_id: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min
  above: -0.2
  below: 0.2
 action:
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: '1'
   topic: Sofar/set/charge
   payload: '0'
 - delay:
   hours: 0
   minutes: 0
   seconds: 5
   milliseconds: 0
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: '1'
   topic: Sofar/set/standby
   payload: 'true'
 mode: single
- id: '1679660360654'
 alias: Nordpool Diff Battery D -0.2- -0.4
 description: ''
 trigger:
 - platform: time_pattern
  seconds: '40'
 condition:
 - condition: numeric_state
  entity_id: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min
  above: -0.4
  below: -0.2
 action:
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: '1'
   topic: Sofar/set/discharge
   payload: '400'
 mode: single
- id: '1679680191477'
 alias: Nordpool Diff Battery E -0.42- -1.0
 description: ''
 trigger:
 - platform: time_pattern
  seconds: '40'
 condition:
 - condition: numeric_state
  entity_id: sensor.nordpool_diff_triangle_10_normalize_max_min
  above: -1.1
  below: -0.4
 action:
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: '1'
   topic: Sofar/set/discharge
   payload: '600'
 mode: single
Comments are closed.
Stel uw vraag direct via WhatsApp