Werving Selectie Product Owner Checklist

Werving en selectie van een Product Owner

Of je nu op zoek bent naar een tijdelijke ad interim of vaste Product Owner, het opstellen van een profiel blijft specialistisch werk. Deze checklist helpt je op weg met opstellen van een degelijk profiel.

Aan welke eigenschappen moet een goed Product Owner profiel voldoen?

Een goed Product Owner profiel moet in principe alle informatie bevatten waardoor duidelijk naar voren komt wat de zwaarte, diepgang en verantwoordelijkheid van de rol is. Op deze manier trek je niet alleen de juiste kandidaten aan maar zorg je er ook voor dat het profiel niet te breed is en er te veel kandidaten reageren.

Let ook goed op het type bedrijf: Een Product Owner bij een grote bank is waarschijnlijk totaal iets anders dan een Product Owner van het platform van een startup en vereist een ander skillset.

Bedrijf en product

Bedrijf – Soort bedrijf, sector, omvang, cultuur

Product – Om welk product gaat het in termen die voor de PO belangrijk zijn?
Wat is het business model en de markt? Voor startups: Welke validaties gaan plaatsvinden of hebben al plaatsgevonden? Welke product/market fit principes worden gehanteerd? (Hoe weet de organisatie wanneer een feature succesvol is?).

Gebruikers – Wie zijn de bedruikers en zijn deze in gebruikersgroepen te typeren? (aantallen, B2B, B2C etc.)

Productontwikkeling

Ownership – Van wat of welk product is de PO eigenaar? En hoe is de samenhang met andere producten en Product Owners?

Verantwoordelijkheden / Mandaat – Hoe borgt de organisatie dat de PO zelfstandig verantwoordelijk voor het product heef? Hoe ziet dat er concreet uit? (is de organisatie volledig Scrum? of een combinatie van organisatiestructuren, hoe speelt cultuur een rol?)

Stakeholders – Wie zijn de formele opdrachtgevers?

Funding – Hoe zit het met funding en budget, zijn er bijvoorbeeld investeerders betrokken?

Feedback – Welke feedback mechanismen zijn er ingericht en hoe krijgt de organisatie feedback van gebruikers en stakeholders?

Ontwikkelroutine

Scrum practice – Hoe is de scrum routine ingericht? (is deze organisatie breed, wat is de rol van de Scrum master, is er een Agile coach?)

Team – Met wie wordt het product gemaakt, wat is de team samenstelling (developers, analiste, gebruikers) Zijn er  externe leveranciers betrokken? Is alle inhoudelijke- en domeinkennis aanwezig om het product succesvol te kunnen maken?

Inhoud van de rol

Concreetheid van de rol – Werkt de PO direct met een team vakmensen aan een product? Of is de setting abstracter, bijvoorbeeld een PO die vooral werkt met een contactpersoon van een leverancier? Is er sprake van een tussenschakel, en hoe is dat dan precies georganiseerd? 

Technisch niveau – Welke technische kennis of begrip is gewenst? Een PO is vanzelfsprekend geen developer, dus let goed op met begrippen als ‘technische kennis’ leg uit wat de verwachtingen precies zijn. (Meestal gaat het om functioneel en begrip van logica en architectuur).

Typering van de rol – Een typering van hoe de organisatie de rol ziet, bijvoorbeeld ‘functioneel geweten van het product’ of ‘Iemand die de scope bewaakt en details toevoegt om zaken concreet te maken’ helpt met het meer eigen maken van de rol.

Comments are closed.
Stel uw vraag direct via WhatsApp